Beregner 370 alvorlig syke i Innlandet ved smittetoppen

Fylkesmannen i Innlandet har laget beregninger for hvor mange som kommer til å trenge hjelp samtidig.

Det er gjort beregninger for hvor mange som kan bli alvorlig syke og vil trenge pleie og omsorg.   Foto: Illustrasjon: Fylkesmannen i Innlandet

Nyheter

Fylkesmannen i Innlandet har laget beregninger for utviklingen av koronaviruset blant innbyggerne i Innlandet. Her har de brukt modellen til Folkehelseinstituttet, med målet om at hver smittet vil føre viruset videre til 1,3 nye personer. De har også sett på forutsetninger som betydningen av ulik fordeling av andel innbyggere i risikogrupper.

De beregner at mellom 130 og 160 personer kan være innlagt på sykehus samtidig når pandemien når sin topp. Samtidig mener de at mellom 300 og 370 personer kan være alvorlig syke ute i kommunene, og ha behov for pleie og omsorg.

For Nord-Gudbrandsdalen er det beregnet at mellom seks og åtte personer vil ha behov for å være innlagt på sykehus, og mellom 14 og 18 vil være så alvorlig syke at de har behov for omsorg og pleie.

Det planlegges for å ha egne smitteavdelinger i kommuner og regioner og sykehus.

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet (SI), Alice Beathe Andersgaard, sier at det i dager 27 respiratorer på SI´s intensivavdelinger. I tillegg har de en reservekapasitet på 50 anestesiapparat. Andersgaard mener kapasiteten er god, og at slike beregninger som Fylkesmannen har gjort vil hjelpe både SI og kommunene i sin planlegging.

Samtidig ber hun om at folk ikke må være redd for å ta kontakt med lege, legevakt og sykehus for andre sykdomstilfeller enn luftveisinfeksjoner og koronavirus. De siste dagene har det vært færre pasienter enn vanlig.

– Vi skal ha sengeplasser og best mulig øvrige helsetjenester til de som ikke

er smittet, men som er i behov av helsehjelp. Alle har rett på hjelp også for andre diagnoser, sa hun.

– Utfra Folkehelseinstituttets scenario vil rundt 160 000 innbyggere i Innlandet bli smittet totalt i løpet av ett år. Vel 50 000 har vært syke. Det antas at ca. 80 prosent vil få bare milde symptomer. Modellen viser per nå at rundt 7 500 antas å være smittet samtidig når pandemien er på topp, sier Fylkesmannen.

De sier at målsettingen med modellen er at kommunen skal ha et verktøy for å planlegge sin helsetjeneste framover.

– Modellen gjør grove anslag for hvor stor kapasitet kommunene og sykehuset må planlegge for når pandemien er på topp, sier Fylkesmannen.

Fylkesmannen sier at tallene er usikre, og vil være under stadig oppdatering.