Unni har køyrd varer heim til folk i over 30 år: – Det har blomstra opp att i det siste

På Joker Lesja har dei drive med heimlevering av daglegvarer heilt sidan butikkens oppstart på slutten av 70-talet.

Unni Tordhol ved Joker Lesja har levert daglegvarer heim til folk både før og under koronakrisa. 

Nyheter

Da butikken starta opp under namnet Sentrum Kjøp av Kristian Ulateig i 1978 var dei tidleg ute med levering av varer på døra til folk i Lesja sentrum. Denne tenesta har blitt aktuell i det siste, etter at fleire familiar er sett i karantene som følgje av koronautbrotet.