Tallet på arbeidsledige i Lesja og Dovre går ned

Flere har kommet tilbake til arbeid etter å ha vært koronapermitterte.

Nav Lesja-Dovre får sammen med Nav Vågå en ny veilederstilling.  

Nyheter

Ved inngangen av denne uka var det 168 helt arbeidsledige i de to kommunene. Det var 161 personer som var delvis arbeidsledige.