Fylkesmannen forbereder for smittetopp i oktober

Tidligere har det vært sagt at smittetoppen i Innlandet forventes i mai og juni. Nå er det altså oktober som er tiden da Innlandet kan forvente seg en ny bølge av koronasmitte.

Dette er prognosen for koronasmitte i Innlandet som ble presentert på en pressebrief fredag.  

Nyheter

Fylkesmannen i Innlandet hadde fredag en pressebrief. Fylkeslege Harald Vallgårda forteller at det til nå har vært registrert 454 personer med smitte i fylket, og at man regner med at mellom tre og fire tusen personer har vært smittet.

– Ljuset finns där, sa Vallgårda.

Assisterende fylkeslege Bente Westrum fortalte at den første smittebølgen er på retur, men at landsdelsprognosene sier at man må være forberedt på nye bølger til en immunitet i rundt 60 prosent av befolkningen er oppnådd.

– Smittetoppen i oktober vil være både på landsbasis og i Innlandet, sa Westrum

Hun sa at når det lettes noe noen tiltak, må andre tiltak innføres. Av disse er økt testing og smittesporing, tilstrekkelig kapasitet på sykehus og i kommuner til å håndtere et nytt utbrudd av korona og forebyggende tiltak på arbeidsplassene.

Representanter fra Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag var også med på Fylkesmannens pressebrief. Fylkesmann Knut Storberget sa at landbruket er en viktig hjørnestein i Innlandet, og at primærnæringen er viktig for å få i gang aktiviteten i næringslivet igjen.

Trond Klaape fra Norsk bonde- og småbrukarlag sa at bondenæringen er en viktig del av beredskapen Han sa også at mange bønder har skjerpet sine egne smitteverntiltak, blan annet når det gjelder hvordan dyrleger blir tatt i mot på garden.

– Denne krisen har vist hvor viktig selvforsyning er for Norge. Jeg håper vi får et annet søkelys på dette, men da må lønnsomheten opp, sa Klaape.

Elisabeth Gjems i Norges bondelag sa at situasjonen for landbruket framover er uoversiktlig, blant annet på grunn av økende kraftforpriser. Det er også mange som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft, blant annet jordbærbønder.

– Det er åpnet for å ta inn folk fra land utenfor EØS-området. Spørsmålet er hvordan disse skal komme seg hit, og hvilke smitteverntiltak som må til, sa Gjems.

Leder for utvalg for næring i Innlandet fylkeskommune, Per-Gunnar Sveen, fortalte at fylkeskommunen har fokus på å hjelpe primærnæringen, bøant annet med ordninger som mulighet for bedriftsintern opplæring, tiltakspakker og ekstrabevilling til Innovasjon Norge.

Fredag ble det også kjent at Fylkesmannen i Innlandet støtter kommunene i fylket i arbeidet med å etablere intermediære sengeplasser med til sammen 3 715 000 kroner. Nord-Gudbrandsdalen blir tildelt 510 000 kroner.