Skolene i Innlandet åpner ikke før 13. mai

Lesja kommune sendte fredag ut melding om at skolene skulle åpne mandag 11. mai. Senere på dagen måtte de komme med ny melding - onsdag 13. mai blir første skoledag for 5.-10. klasse etter koronastengingen.

Fra onsdag 13. mai vil alle elever være på plass på skolene i Lesja.  

Nyheter

"Skolene i Lesja åpner for alle elever fom mandag 11. mai. Hurra!"

Det var beskjeden barnehage- og skolefaglig rådgiver Erik Slettahaug sendte ut til alle foreldre og foresatte fredag formiddag. Utpå dagen gikk et ut ny beskjed om at Innlandet fylke hadde informert at de ikke vil klare å sikre god nok kapasitet på skolebussene til skolestart mandag 11. mai.

– Skolestart for 5. – 10. klasse vil derfor først skje onsdag 13. mai. Skolene, skoleledelsen og lærerne er klare til gjenåpning, men vi må da gjennomføre hjemmeundervisning mandag og tirsdag for de nevnte klasser. Det er beklagelig at det ble på denne måten, men det er ikke noe vi rår over, står det i den nye meldingen fra Slettahaug.

Han forteller at rektorene og lærerne arbeider nå for fullt for å finne gode løsninger der vi både ivaretar smittevernreglene og et best mulig pedagogisk tilbud for alle elever.

– Dette kan føre til at klasser i ungdomsskolen kan få hjemmeundervisning en til to dager per uke i en overgangsperiode. Dette fordi ikke alle elevene kan være på skolen samtidig. Rektorene vil informere nærmere om dette, skriver Slettahaug.

Innlandstrafikk har informert om at de fra onsdag 13. mai vil kjøre alle skolebusser i Innlandet.

– Av smittevernhensyn vil bussene kjøre med redusert kapasitet. Våre transportører trenger noen dager på å forberede oppstarten av full skolebusskjøring. Derfor vil alle skolebussene først kjøre fra onsdag 13. mai, forteller seksjonsjef Lars Baukhol i Innlandstrafikk.

For å kunne holde tilstrekkelig avstand mellom passasjerene, er det begrenset hvor mange som kan være med bussene. På alle avganger vil kun halvparten av setene kunne benyttes og det er merket hvilke seter som ikke skal brukes.

– For at det ikke blir for mange passasjerer på avgangene, oppfordrer vi alle som har mulighet til å benytte alternative transportformer til og fra skolen. Det gjør at skoleelevene som ikke har andre alternative transportformer får plass på bussen, sier Baukhol.

Innlandstrafikk sier de vil sette inn ekstra busser hvis det oppstår behov og i den grad det er mulig med det som er tilgjengelig av materiell og sjåfører.