Økende flomfare i Gudbrandsdalslågen og Mjøsa

Det kalde været og påfyll av snø i høyfjellet, gjør at snøsmeltingen går sakte. Fylkesmannen i Innlandet melder nå om økt flomfare.

  Foto: Illustrasjon/Fylkesmannen i Innlandet

Nyheter

Etter først å ha nedjustert flomfaren, grunnet en periode med varmt vær og begynnende snøsmelting, er det nå ifølge NVEs siste prognoser er det 70 prosent sannsynlighet for stor flom i Gudbrandsdalslågen og Mjøsa. Det er særlig i sørligere deler av Lågen at sjansen for flom er størst. Ved Losna er det ventet oransje nivå. Dette betyr «Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader».

Flomtopp i juni

Dersom det fortsatt blir kjølig vær fremover, vil man kunne forvente en flomtopp i juni.

- Mest sannsynlig kan vi se en betydelig vannføringsøkning i de større vassdragene i Innlandet fra tidligst midten av mai, sa regiondirektør Torhild Hofshagen, NVE Region øst på Fylkesberedskapsrådets møte torsdag.

Mest sannsynlig flomtopp vil da være 1-2 uker senere. Men det er også scenarier som indikerer at vårflommen kan nå toppen så sent som i slutten av juni og begynnelsen av juli i noen vassdrag.

Forberedelser


Det viktigste en kan gjøre for å møte naturhendelser er å være forberedt. Fylkesmannen minner om at også du som privatperson har et ansvar for beredskap.

- Flom i hovedvassdrag er ille nok, men den største faren oppstår når sidebekker og elver finner nye løp. Det er derfor viktig at alle sørger for at bekker ikke tilstoppes av kvist og kvast, eller andre løse gjenstander, er oppfordringen.