Nord-Gudbrandsdalen får 510 000 til intermediære sengeplasser

Fylkesmannen støtter Innlandskommunene i deres arbeid med å etablere intermediære sengeplasser, for å ta seg av pasienter som blir alvorlig syke av koronaviruset.

Fylkesmannen i Innlandet gir 510 000 kroner til arbeidet med å etablere intermediære sengeplasser, som kan ta seg av pasienter som blir alvorlig syke av koronaviruset.  Foto: Fylkesmannen i Innlandet

Nyheter

Støtten gis som skjønnsmidler og totalt fordeles 3,7 millioner kroner i fylket i denne omgang. Av disse får Nord-Gudbrandsdalen 510 000 kroner. Fylkesmannen vil ha tett dialog med regionene fremover, og vil i august foreta en ny vurdering for tildeling, utfra pandemiens utvikling og regionale samarbeid.

Fordel med regionalt samarbeid

Fylkesmannen påpeker at det jobbes godt i alle kommunene i Innlandet med å etablere intermediære sengeplasser som kan ta seg av pasienter som blir alvorlig syke av koronaviruset. Det er knyttet forholdsvis stor grad av usikkerhet til når en topp i koronapandemien vil inntreffe i de ulike kommunene, og hvor mange som da blir så syke at de trenger medisinsk hjelp. Som følge av denne usikkerheten må beredskapsplaner for Covid-19 sengeplasser sannsynligvis opprettholdes over lang tid mens kommunene i det daglige opprettholder mest mulig normal drift. Ved et større utbrudd må disse planene kunne tas i bruk innen kort tid, og dynamisk tilpasses behovet som oppstår.

Mange fordeler

I en slik situasjon vurderer Fylkesmannen at det er mange fordeler ved et regionalt samarbeid om beredskapsplaner for Covid-19 senger.

- Regionalt samarbeid gir større fleksibilitet for opp- og nedskalering, større robusthet rundt bemanning - helsepersonell og kompetanse, transportlogistikk, bruk av smittevernutstyr og sannsynligvis også økonomiske fordeler, uttaler Fylkesmannens kontor i en pressemelding.

Det gis skjønnsmidler tilsvarende 30 000 kroner for regional plass og 25 000 kroner for interkommunal plass med øvre grense i estimert antall plasser som fremkommer av Fylkesmannen i Innlandets beregningsmodell.