Går vårflommen i møte med forebyggende tiltak

Det ligger godt an til at det blir storflom i år. I den forbindelse jobber kommunene med forebyggende tiltak for å redusere skadene fra de store vannmassene som ventes.

Jan Haugen i entreprenørfirmaet Jan Haugen AS har stått for flomsikring langs Tverrbekken på Dombås.  Foto: Simen Rudiløkken.

Nyheter

Brannsjef og krisestabsleder i Lesja og Dovre, Åge Tøndevoldshagen, har vært i møter med driftavdelingen i begge kommuner, som blant annet har ansvaret for vedlikehold av stikkrenner og veg. I tillegg har de vært i dialog med politiet om håndtering av situasjonen.