Sjå alle russekorta:

Årets Dombås-russ

Siden russen ikkje får delt ut russekorta sine i år, har Vigga samla dei inn så dei får vist dei fram likevel!
Nyheter

Dombås-russen har hatt ei fin russetid til tross for koronaen:

- Det har vore meir eller mindre vanleg

Årets russefeiring har vore noko annleis enn normalen, men det har ikkje stoppa Dombås-russen frå å nyte tida i dei raude dressane fullt ut.