Dei eldste er attende:

– Eg har faktisk sakna å vere på skulen. Det hadde eg ikkje sett for meg

Onsdag denne veka kunne resten av skuleelevane i Lesja og Dovre returnere til klasseromma.

Attende på skulen: 10. klassingane Marita Brendjord, Louise Tordhol og Hans Oskar Møller ved Lesja skule er glade for å vere attende i klasserommet.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Måndag den 27. april opna skulene for 1. til og med 4. klasse ved barneskulane etter å ha vore stengt på grunn av korona-viruset. Denne veka opna skulene opp for resten av elevane, men ikkje før på onsdag den 13. mai for dei i Innlandet fylke.