Ryddedugnad på Kongsvold - Overtar deler av gammel utstilling

Kongsvold Fjeldstue på Dovrefjell er for øyeblikket inne i en periode med driverskifte.

Overtar utstilling: Naturveileder ved villreinsenteret på Hjerkinn, Are Endal Rognes, var med på å rydde ut Dovrefjell-utstillingen fra kroa på Kongsvold Fjeldstue.  Foto: Carl S. Bjurstedt/Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark

Nyheter

I forbindelse med driverskiftet blir deler av den gamle fjellstuen pusset opp, og flere gjenstander som har blitt gjenværende etter tidligere drivere fjernes.