Ber publikum ta ekstra hensyn til villrein i kalvingsperioden

Sekretariatet for Rondane-Dovre nasjonalparkstyre og SNO-Rondane ber publikum og ta ekstra hensyn til villreinen nå i kalvingsperiodene.

Det er særlig viktig å ta hensyn til villrein nå i kalvingsperioden, opplyser SNO og nasjonalparkstyret i Rondane-Dovre.  Foto: Arkiv/villrein.no

Nyheter

- Når en ferdes på tur i fjellet er det viktig å ta hensyn til villreinen. Dette gjelder til alle tider av året, men særlig nå i kalvingstiden. Drektige simler og nyfødte kalver er sårbare for uro og stress. Dyra vil kunne flykte unna personer allerede på én kilometers avstand, og da trekke flere kilometer av sted. Vi vil derfor henstille til alle brukere av nasjonalparkene om å ferdes hensynsfullt, og i tråd med vernereglene, forklarer nasjonalparkforvaltere Eirin Berge og Trond Stensby, og naturoppsyn Finn Bjormyr i et presseskriv.

Ved siden av drektighet og kalving, er også næringstilgangen kritisk for dyra på denne årstida. Det er derfor svært uheldig med ferdsel i villreinens leveområder på denne tida, kan de videre informere om.

I fjellet er det fremdeles godt skiføre, og det blir i tillegg skiltet med gode forhold for sykling på sosiale medier.

- Vi vil derfor framheve at sykling, organisert kjøring med hundespann (og organisert bruk av hest) er bare tillatt på veger, traseer eller i områder som er særskilt utpekt av forvaltningsmyndigheten gjennom forvaltningsplanen. Dette gjelder året rundt, informerer nasjonalparkstyret og SNO.

De erfarer at det også foregår sykling på skareføre utenfor godkjente traseer, noe som vil være et brudd på verneforskriftene, og vil kunne bli politianmeldt i dokumenterte tilfeller.