Stigende temperatur og økt fare for flom neste uke

Ifølge NVEs flomprognose fra 14. mai ventes det stigende temperaturer i neste uke, og sannsynligheten for stor flom i Gudbrandsdalslågen øker dermed ytterligere.
Nyheter

Den økende temperaturen vil sette i gang snøsmeltingen i fjellet. Avhengig av været vil sannsynlig flomtopp være et par uker senere, ifølge NVE, som melder en 75 prosent sjanse for stor flom i Gudbrandsdalslågen.


Går vårflommen i møte med forebyggende tiltak

Det ligger godt an til at det blir storflom i år. I den forbindelse jobber kommunene med forebyggende tiltak for å redusere skadene fra de store vannmassene som ventes.


NVE oppfordrer både det lokale beredskapsapparatet og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren.

Dette kan være å blant annet åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje forut for vårflommen.

Et annet viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner, rundballer, plast og annet avfall.