Disse har søkt jobb ved Dombås skole

Dovre kommune har nylig lyst ut to stillinger ved barneskolen på Dombås.
Nyheter

Totalt 19 personer har søkt på de to stillingene, som pedagogisk medhjelper i 100 prosent stilling, og et lærervikariat i 100 prosent stilling.