Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett

Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni.

Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni.  Foto: Illustrasjon/Simen Rudiløkken

Nyheter

Helse- og omsorgdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å revidere smittevernveilederen for barne- og ungdomsidrett som skal gi mulighet for å utøve begrenset fysisk kontakt i løpet av juni måned.

Helsedirektoratet vil nå gå i dialog med Norges idrettsforbund for å få innspill til dette arbeidet, og kvalitetssikre at innspillene er praktisk mulig å gjennomføre. Noen begrensninger i gruppestørrelser vil fremdeles kunne gjelde. Likevel vil regjeringens ønske om å åpne for idretter med sporadisk kontakt gjøre det mye enklere for flere idrettsgrener å organisere mer normal aktivitet.

- Norges idrettsforbund vil nå jobbe tett med de enkelte særforbundene og med Helsedirektoratet for å klargjøre mandatet og den videre prosessen for å utrede hvilke idretter som kan forventes å komme i gang med tilnærmet normal aktivitet i løpet av juni, sier idrettspresident Berit Kjøll i Norges idrettsforbund.