Skal førast attende til slik det var før brannen

Skadane etter brannen i Dombås kyrkje den 20. februar er som kjent store, og det skjer framleis mykje kartlegging, vurdering og planlegging av vegen vidare.
Nyheter

Firmaet TOGIN er oppnemnd som takstmann og byggeleder av forsikringsselskapet KLP, og har konkludert med at kyrkja skal restaurerast, da det ikkje er snakk om totalskade på sjølve konstruksjonen, kan Dovre kyrkjelege råd (DKR) informere om.