– Naboene hindret at huset brant ned

Gode naboer hindret storbrann i boligfeltet på Lesja.

Gode naboer kom raskt til og fikk slukket brannen i bolighuset.  

Nyheter

En nabo som jobbet med hagearbeid hørte brannalarmen fra nabohuset i boligfeltet på Lesja. Han visste at ingen var hjemme, og tok seg inn og startet slukkearbeidet, og snart kom flere naboer til. De fikk slukket branntilløpet.