Mellomtrinnet på Dovre på natursafari:

Utedag ved Lågen

Skula er i gang att og det betyr at elevane er tilbake på skulebenken. Men dei er ikkje berre i klasserommet. Fredag var ei gruppe frå Dovre skule ved Lågen og fiska og såg etter forskjellig insekt og planter.

Godt nøgde: 5.-7. trinn ved Dovre skule var godt nøgde med ein utedag med fisking og natursafari.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Turgruppa består av 23 elevar frå 5.-7. trinn som har med seg fiskeutstyr frå heime.