Har kommunen med på laget i utviklingsarbeid på Bjorli

Bjorli Utvikling er fremdeles i oppstartfasen av forprosjektet som skal legge en plan for utvikling av Bjorli som reiselivsdestinasjon.

Daglig leder: Oddbjørn Vassli i Bjorli Utvikling sier det er lite som er avklart ennå. Selskapet er ennå i startgropa av forprosjektet om planlegging av Bjorli som helårsdestinasjon.   Foto: Simen Rudiløkken/Arkiv

Nyheter

Selskapet ble stiftet for omtrent to år siden og er nå ledet av Oddbjørn Vassli, som sier målet deres er å ta tak i Bjorli som skidestinasjon og vende om på den negative utviklingen som bygda har hatt de siste årene.