Kunne åpne vegen tidligere enn planlagt

Vegen inn mot Grimsdalen kunne åpnes tidligere enn det som var antatt.

Grimsdalsvegen er nå åpen for ferdsel igjen.  Foto: Arkiv

Nyheter

På grunn av sen snøsmelting ble åpningen av vegen, som til vanlig finner sted den 5. juni, i år utsatt til 15. juni. Fredag kunne informasjonsansvarlig for Grimsdalsvegen SA, Bjørnhild Vigerust, melde om at vegen allerede kunne åpnes før helgen.

Fredagen ble brukt på å høvle og salte vegen, og på ettermiddagen var vegen åpen igjen.

- Det må påregnes noe vegarbeid framover, og det kan være løs grus. Vi henstiller alle til å kjøre forsiktig, og ta hensyn til anleggstrafikken. Noen oppstikkere blir det ikke gjort noe med før helga. Spesielt ytre vegen på Tverrlisætra, og opp til Mesætra er dårlige, og ikke kjørbare med vanlig personbil, forteller Vigerust.

Hun kan fortelle at de årlig for flere henvendelser om når vegen åpnes, til tross for at fast dato har vært 5. juni siden 90-tallet, og 15. juni for Haverdalsvegen.

- I fjor var det så mange som 8000 passeringer i Grimsdalsvegen. Vi er et privat veglag med begrensede ressurser til å ta imot henvendelser, så vi oppfordrer derfor folk om å søke informasjon på våre digitale plattformer, opplyser Vigerust.