Publikums-nekt under Sikkilsdalsslippet i år

Mange norddøler er som regel på plass når hesteslippet går i Sikkilsdalen. Men i år er det ikke mulig for publikum.

Publikumsfritt: Normalt er hundrevis av tilskuere samlet ved Sikkilsdalssetra når hestene slippes løs. I år er det forbudt for publikum.  Foto: Terje Lisødegård

Nyheter

Det er Norsk Hestesenter som har bestemt at årets slipp lørdag 20. juni er stengt for publikum på grunn av Corona-situasjonen. Hestesenteret forholder seg til regelen om maksimalt 200 tilskuere, men disse plassene er i år forbeholdt hesteeiere og eventuelle overnattingsgjester på Sikkilsdalssetra, samt noen få pressefolk. Det understrekes fra hestesenteret at syke personer ikke må komme til dalen overhodet.