– Ikke legg ned skolen vår

Mandag er en skjebnedag for skolene i Dovre.

Ola Tobias Siljehaugen hadde selvlaget plakat med et klart budskap til politikerne i Dovre. 

Nyheter

"Sammenslåing av skolene og innføring av normmodellen vil gi det kvalitativt beste tilbudet til elevene i Dovre innenfor økonomisk modell"