10 personer vil bli barnehageassistent på Dovre

To menn og åtte kvinner har søkt på jobb som fagarbeider/assistent ved Dovre barnehage.
Nyheter

Følgende personer har søkt på stillingen: