Det siste jaktåret har det blitt felt færre store rovdyr i Oppland

Kvoten på lisensfelling ble ikke fylt for noen av de fire store rovdyrene i rovviltregion 3, som er gamle Oppland fylke.

Gaupe var det rovdyret det ble felt flest av i Oppland siste jaktår.   Foto: Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Dette viser statistikken «Registrert avgang av store rovdyr» med tall fra lisensfellingen i jaktåret 2019-20. Den kom fra Statistisk sentralbyrå onsdag,