Mari hadde sin siste konsert med songfuglane på Dombås

Tysdag kveld hadde Dovrefjell Disharmoniske Selskab ei utradisajonell, men tårevåt avslutning på sesongen.

Tok farvel: Korleiar Oddny Garmo (t.h.) takka for samspelet med avtroppande dirigent Mari Midtli. 

Nyheter

For å kunne halde ein smittevern-venleg konsert blei årets sommaravslutning arrangert utandørs, midt i Dombås.