Fiskeglede i fyrsteklasse

Torsdag 18. juni fekk seks krye fyrsteklassingar på Lesja skule kvar si fiskestong frå Lesja jeger- og fiskeforening.

Ivrige: Liv Monica Kikut fekk i oppgåve å dele ut fiskestengene til fyrsteklassa ved Lesja skule.  Foto: Privat

Nyheter

Dette markerar den åttande gongen det delast ut fiskestenger til fyrsteklassingane.