Folkerik sommeravslutning i parken

Solen varmet opp Dombås sentrum og minneparken denne lørdagen, hvor Dombås musikkforening og Dovre skolekorps holdt sin siste konsert før sommeren.

Amfiet i minneparken på Dombås var så godt som fullt. Mange hadde tatt turen for å høre Dombås musikkforening og Dovre skolekorps spille. 

Nyheter

De to korpsene kjørte en kombinert sommeravslutning med hvert sitt repertoar, før de slo seg sammen til et avslutningsnummer.