Nasjonalparkstyret ønsker å sikre driften av fjellhagen på Konsvold

I et brev til klima- og miljødepartementet uttrykker Dovrefjell nasjonalparkstyret viktigheten av Kongsvoll fjellhage og at Kongsvold Fjeldstue fortsatt bør være i statlig eie.

Dovrefjell nasjonalparkstyret håper klima- og miljødepartementet vil bidra i å sikre videre drift av Kongsvoll Fjellhage.  Foto: Åge Hojem/Vitenskapsmuseet

Nyheter

Nasjonalparkstyret ser på Kongsvold Fjeldstue og Kongsvoll fjellhage som viktige elementer i verneområdene på Dovrefjell, og understreker dette med et utdrag fra tidligere eier, Per Holaker (1899-1977), sitt testament hvor han overrekker fjellstuen til staten, med forutsetning om at det inngår i Dovrefjell nasjonalpark som en forskningsstasjon for botanikk og zoologi.

Ønsker fortsatt statlig eie

Tidligere i år ble aktiviteten ved fjellhagen ved Kongsvold og den biologiske stasjonen, drevet av NTNU, avviklet og den sistnevnte flyttet til Trondheim. I fjellhagen har man kunne oppleve store deler av fjellfloraen i et konsentrert område.

Ved nyåret ga også paret Knut og Ellen Nyhus seg som drivere av fjellstuen, og først i juni var Øyvind Frich på plass som ny driver. Fjellstuen eies fortsatt av staten gjennom Riksantikvaren.

I prosessen med driverskifte har det vært oppe ønske fra tidligere driver om kjøp, og fra forskjellige hold forslag om salg.

Da driverskiftet ble kjent, tok forvalter og leder for pilegrimssenteret på Hjerkinn kontakt med Riksantikvaren for å spille inn Nasjonalparkstyrets interesser i prosessen.

Nasjonalparkstyret mener at dette sikres best ved fortsatt statlig eie, og er glade for at framstøt for å avhende fjellstuen til private ble avvist.

Ønsker å vedlikeholde fjellhagen

Nasjonalparkstyret er derimot mer bekymret for at NTNU nå ikke lenger vil ta ansvaret for fjellhagen, som de ser på som et annet viktig element i formidlingen av verneverdiene i Dovrefjell.

På bakgrunn av dette vedtok Dovrefjell nasjonalparkstyre den 8. juni 2020 en uttalelse om at Kongsvold Fjeldstue fremdeles bør være i statlig eie, og at videre drift drift av fjellhagen må sikres.

De forventer at departementet vil fortsette å oppfylle testator Holaker sitt ønske, da staten bør se verdien av å beholde en av de opprinnelige og best bevarte av de opprinnelige fjellstuene i statlig eie for å stille vilkår om at driften må ta hensyn til og integreres med verneområdene på Dovrefjell, Pilegrimsleden og Kongevegen.

I 2020 vil ikke fjellhagen holdt ved like eller merket, men nasjonalparkstyret kan informere om at det arbeides lokalt med å få en ny formell forankring, koordinert av Hans-Jacob Dahl, som undersøker tre muligheter til å forsikre framtidig drift av fjellhagen.

Den ene er at en annen offentlig institusjon enn NTNU går inn og driver hagen, og legger fram Villreinsenteret på Hjerkinn, Dovrefjell nasjonalparkstyre eller botanisk hage ved UiO som ideer. Den andre muligheten er at en frivillig forening tar over driften, og Trøndelag-avdelingen av Norsk botanisk forening er kontaktet i forbindelse med dette. Den tredje muligheten er en venneforening som mulig løsning.

De legger til at arbeidet som utføres vil koste uansett, men kan ikke sette opp budsjett for dette før man har fått vurdert behovet nærmere og innhentet priser. Arbeidet innebærer blant annet eventuelt vedlikehold av gjerder og broer, samt erstatning av informasjonsmateriell som NTNU har flyttet ut.

Nasjonalparkstyret ønsker med brevet å gjøre klima- og miljøministeren oppmerksom på saken, og ber han ta initiativ for å finne en åpning for midler for i første omgang et midlertidig driftkonsept. Et langsiktig eller permanent konsept vil drøftes videre.