Snart er alle nattog på Dovrebanen i rute

Alle nattog på Dovrebanen i rute fra 13. juli.

Snart går nattogene på Dovrebanen hver natt.   Foto: Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nyheter

– Noe av det første SJ Norge gjorde da vi tok over 8. juni var å få gjeninnført nattogene i helgene på Dovrebanen. Nå åpner vi også opp de resterende nattogene på ukedagene, sier kommersiell direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby.

Nattogene var da innstilt på grunn av koronapandemien.

Nesteby forteller at togene nå fyller seg opp, og at interessen for å ta tog i sommer har vært noe større enn man trodde for bare noen få uker siden.

– Da Jernbanedirektoratet, i samråd med oss i SJ Norge, tok en avgjørelse om å ha lavere produksjon var forutsetningene for ferie i Norge litt uklare. Når man nå ser at både mulighetene og ikke minst interessen er der, så har vi startet prosessen med å åpne ytterligere. Resultatet er at vi øker antall nattogavganger fra 13. juli.

Nesteby forstår at folk kunne ønske seg flere avganger allerede denne uken, men at det dessverre ikke er mulig å snu seg rundt umiddelbart.

– Togtrafikken i Norge er et innviklet system som krever godt med planlegging fra både togselskap og jernbanemyndighetene. Det er et nettverk av ruter, strekninger, enkeltspor, avganger, personell og ikke minst antall togsett som skal koordineres. Vi jobber så raskt vi kan sammen for å tilpasse oss behovet, sier Nesteby.