Klara og Stella fann tonen på sommarkurs: - Det er artig å treffe nye vener

Både ny lærdom vart teken inn og nye venskap stifta under årets sommarkurs på Hjerleid.
Nyheter

Denne veka gjekk startskotet for årets sommarkurs ved senter for bygdekultur på Dovre. Dei har arrangert kurs kvar sommar sidan 1997, og interessa har vore betydeleg større i år enn tidlegare.