Sommarjobb blant moskus og fjell

Erlend Furuhovde (25) og Marita Fjelle (25) er naturvegleiarar ved utsiktspaviljongen viewpoint Snøhetta i sommar.

Inviterar inn i utsikta: viewpoint Snøhetta har sidan det blei bygd i 2011, gitt dei besøkande eit innblikk i kva som gøymar seg på Dovrefjell. Marita og Erlend skal hjelpe til med nett det i sommar.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Dette er i regi av Norsk villreinsenter Nord på Hjerkinn, og med dette markerast det 10. året det er naturvegleiarar her.