Postomdeling annankvar dag krevjar nedbemanning: – Vi har vore heldige i Lesja og Dovre

Frå og med 7. juni gjekk posten over til å sende ut brev heim til postkassene berre annankvar dag.

Frå og med denne veka kjem posten heim til deg berre annankvar dag. 

Nyheter

Bakgrunnen for endringa er drastisk nedgang i brevpost i løpet av dei siste 20 åra som følgje av digitalisering. Sidan toppåret 1999 har mengda brev som blir sendt blitt redusert med 70 prosent. Det betyr at postbodet leverer i snitt berre tre brev i postkassa kvar veke. Ifølgje Posten er det difor ikkje berekraftig eller økonomisk forsvarleg å oppretthalde postlevering fem dagar i veka.