30 elevar har søkt seg til Dombås neste år

Det første ordinære inntaket til vidaregåande opplæring i Innlandet fylkeskommune er nå ferdig.

Det blir full 1. klasse på Dombås til hausten.  

Nyheter

Det syner at 30 elever vil starte i 1.klasse på Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule avd. Dombås til hausten. Det var 30 søkjarar, alle har altså fått plass. Det er sju av dei som skal starte i 2.klasse som vil ha fordjupning i realfag, ni som ynskjer fordjupning i språk, samfunnsfag og økonomi.