Protesterer mot privatisering av veger i Lesja:

– Dette er et tullete forslag

Flere veger i Lesja er foreslått nedklassifisert fra kommunal veg til privat veg. Dette reagerer de som bor langs vegene på.

Stasjonsvegen på Lesjaskog går mellom E136 og vegen gjennom Lesjaskog sentrum. Den gikk tidligere ned til Lesjaskog stasjon, som ble revet på slutten av 80-tallet. 

Nyheter

Forvaltningsstyret i Lesja har vedtatt at det kan vurderes nedklassifisering av kommunale veger som ligger utenfor tettbebyggelse, har lav trafikkbelastning, betjener få eiendommer eller gårdsbruk, ikke inngår i et samfunnsnyttig og regionalt transportnett og ikke skal dekke sterke allmenne brukerinteresser eller andre offentlige formål og virksomheter. Kommunen sier at samleveger, adkomstveger og boligveger i sentrum, i sentrumsnære og tettbebygde områder som hovedregel bør ha status som kommunale veger. Kommunen mener også at veger som utgjør en viktig forbindelse til annet offentlig vegsystem med regional tilknytning, bør være en del av det kommunale vegnettet.