Utanlandske turistar kjem framleis ikkje til norske hotell

Sjølv om grensene opnar meir opp, merker norske hotellkjeder liten pågang frå utanlandske turistar

Det er få utenlandske turister i Vigelandsparken, og ved andre norske turistdestinasjoner.   Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nyheter

– Vi merker ikkje noko rush av bestillingar. Mange i utlandet har nok allereie planlagt ferien ei stund tilbake. Eg trur ikkje dei utanlandske turistane kjem tilbake før i 2021, seier konserndirektør Morten Thorvaldsen i Thon Hotels til NTB.

Heller ikkje hos Nordic Choice-kjeda merker dei stor interesse frå utlandet.

– Vi merker at det er litt auke dag for dag, men det er veldig låge nivå og ikkje noko volum det er verdt å snakke om, seier pressekontakt Geir Økland i Nordic Choice.

Nordmenn til unnsetning

Onsdag blei dei norske grensene igjen opna opp for europeiske turistar. Folk frå blant anna Tyskland, Spania, Nederland, Frankrike og Italia kan no komme hit utan å måtte gå i karantene. Vanlegvis står desse landa for ein stor del av turismen frå utlandet, men i år glimrar dei framleis med sitt fråvær i bookingsystema til hotella.

I staden har nordmenn på «koronaferie» i eige land klart å demme opp for noko av bortfallet av utlendingar.

– Det har vore veldig bra i sommar på mange destinasjonar, spesielt på Sørlandet og langs kysten heilt opp til Bodø. Besøket har vore godt i Stavanger, mens det er relativt krevjande i Bergen og Oslo, seier Økland.

Noko av den same tendensen opplever Thon:

– Enkelte stadar er det veldig bra, andre stadar er det ikkje så bra. Vi merkar mest nedgang i austlandsområdet og i Innlandet, seier konserndirektøren.

Stengde hotell

Thon-hotella har hatt eit belegg på landsbasis på rundt 40 prosent i sommar, mens dei vanlegvis ligg på rundt 80–85 prosent.

Da koronakrisen stod på som verst, var nesten 80 prosent av Thon-hotella stengde, men no har stadig fleire opna igjen. Status no er at 15 av 75 hotell er stengt. Hos Choice er rundt 10 av cirka 90 hotell stengt, mot ein god del fleire stengde hotell tidlegare i år.

NTB har også vore i kontakt med Scandic-kjeda, men dei opplyser at det førebels er vanskeleg å seie noko om pågangen frå utlandet.

Virke: Kontrastfylt

Leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv, som organiserer mange uavhengige hotell og reiselivsbedrifter, seier at inntrykket frå medlemmene er veldig kontrastfylt.

– Nokre av hotella, gjerne dei som er små og på klassiske turistmål, gjer det veldig bra. Særleg dei som vanlegvis også er retta mot den norske marknaden. Andre igjen opplever at det er nesten heilt tomt, seier ho.

Dei ho har snakka med, melder ikkje om særleg pågang frå resten av Europa så langt.

– Vi fryktar at opninga har komme så seint at europearane har valt å reise andre stadar. Vi veit ikkje enno, men det kan jo henge saman med at tyskarane, som er den store gruppa, i fleire veker har kunne velje andre reisemål, seier Bergmål.

Spent på konferansehausten

Ho fortel at mange aktørar er uroa for korleis hausten og vinteren skal bli. På den tida lever hotellnæringa i Norge vanlegvis i stor grad av jobbreiser og konferansar.

– Det er ei utfordring med grensa på 200 personar og einmetersregelen, og vi håpar at styresmaktene vil sjå på dette samtidig med at dei no skal revurdere dette regelverket for kultursektoren, seier ho.

Hos Choice-hotella er dei også veldig spente på korleis konferansehausten blir.

– Vi treng ei avklaring på regelverket. August er vanlegvis ein veldig god månad for hotella fordi ein får kombinasjonen av både utanlandske turistar, nokre norske og også næringslivet som startar opp igjen. No sit alle på hald og veit ikkje heilt korleis ein kan arrangere kurs og konferansar, seier Økland.

(©NPK)