Norske kadaverhunder med prøve i kadaversøk i Lesja:

Silje (22) var ein av åtte som bestod godkjenningsprøva

Norske kadaverhunder gjennomførte godkjenningsprøve i kadaversøk på Lesja 8. juli. Åtte av ni ekvipasjar blei godkjende.

- Verkeleg artig: - Det er verkeleg artig å lære å lese hunden ein har i band, korleis den reagerer, seier Lesja-jenta Silje Grothe.  Foto: Privat

Nyheter

Prøva gjekk føre seg på Myrin på Lesja, under ein overskya himmel og varierande vind.