Gardbrukar Konrad Eithun er glad for søppelfrie grøftekantar i sommar:

- Positivt overraska

Å plukke søppel og å vere nøye med å leggje merke til om det ligg noko unaturleg i vegkanten, har blitt ein ufrivillig, men vanleg jobb for gardbrukaren Konrad Eithun frå Lesja opp gjennom åra. I år er ting heilt annleis.

Søppelfri sommar: Etter fleire år som ufrivillig søppelplukkar langs vegen på Joramo, ser Konrad Eithun positivt på korleis årets sommar har utarta seg. - Det må ha skjedd noko, seier Eithun grublande.  Foto: Frida Amundgård

Nyheter

Det er nemleg ikkje spor etter søppel langsetter vegen, noko som er veldig uvanleg for gardbrukaren.