Rovdyrforvaltning og beitedyr… igjen

Nyheter

I både distrikts og riksmedia hører vi nå med kortere og kortere mellomrom om angrep på beitedyr, fra stort sett alle de store og fredede rovdyrene. I tillegg leser vi i dagspressen og på sosiale medier om folk som gir opp å produsere mat på norske ressurser, på grunn av en rovviltforvaltning som ikke utøves slik Stortinget har sagt. I flere ti-år har vi vært vant med at det er sauen som har vært gjenstand for angrep fra freda rovvilt. Nå ser vi at det blir mer og mer vanlig at også storfe angripes og drepes. Her er det naturlig nok ulv og bjørn som er skadevoldere.