Får ikke felle jerv

Fylkesmannen i Innlandet avslo søknaden fra Lesja kommune, om skadefelling av jerv.

Lesja kommune får ikke ta ut jerven som har tatt sauer i beiteområdet til Reindøl beitelag.  Foto: Colourbox

Nyheter

Lesja kommune søkte om fellingstillatelse på en jerv i området mellom Skamsdalen, Grøna og Jora, da det ble funnet flere døde sauer i beiteområdet til Reindøl beitelag for en ukes tid siden. SNO dokumenterte at de to første lammene som ble funnet var tatt av jerv i området og skadene var da relativt ferske. Kommunen søkte om fellingstillatelse på bakgrunn av funnet, men fikk avslag grunnet begrenset skadeomfang. Søknaden skulle likevel avventes, i tilfelle flere funn og større tap.