Nå er det ikke lov å overnatte i kjøretøyet her

Dovre kommune forsøker å komme noe av villcampingen til livs, ved å innføre forbud mot overnatting på parkeringsplassen ved Tverrfjellet.

Parkeringen på Tverrfjellet ses midt i bildet, med stien opp mot Viewpoint Snøhetta i bakgrunnen.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

En forskrift som skal regulere dette ble innført den 1. juli, og innebærer et forbud mot parkering av bobiler, campingvogner og tilsvarende innretninger, der formålet er overnatting, på Tverrfjellet parkeringsplass i tidsrommet mellom kl 23.00 og 08.00. Forbudet gjelder hele året, og forskriften er i første omgang gjeldende frem til 1. juli neste år.

Økende problem

Det var Norsk Villreinsenter på Hjerkinn som tidligere i år anmodet Dovre kommune om å regulere villcampingen på Tverrfjellet parkeringsplass gjennom en forskrift. Villreinsenteret opplevde at et økende antall bobilturister overnattet på parkeringsplassen, som først og fremst er tiltenkt besøkende til utsiktspaviljongen Viewpoint Snøhetta. De var derfor bekymret for at både tilkomstveien og parkeringsplassen på sikt ville bli omdannet til en ren oppstillingsplass for bobiler, og ba kommunen om hjelp til å stoppe dette.

Saken utsatt

Saken var først oppe for plan-, nærings- og utviklingsstyret i begynnelsen av desember i fjor. Her uttrykte de fleste utvalgsmedlemmene skepsis mot et forbud, men valgte likevel å sende forslaget ut på høring. Det kom inn én anmerkning etter utløp av høringsperioden. Saken kom deretter opp til behandling under et kommunestyremøte i mars. Her ble saken bestemt utsatt. Saken kom deretter opp igjen under kommunestyremøtet den 15. juni, og her ble den enstemmig vedtatt uten innsigelser.

Enstemmig

I forskriften oppgis formålet med parkerings- og overnattingsforbudet å være å forhindre utbredt motorisert villcamping på det definerte området, som begrenser allmenn ferdsel og tilgang på parkeringsplasser for dagsbesøkende. Forbudet skal også motvirke at området og naturen rundt påføres unødig slitasje, forringes og forsøples som følge av den motoriserte villcampingen. Sanksjonsmyndigheten er overført til Norsk Villreinsenter, som kan bortvise de som ikke overholder forskriften.

Viewpoint Snøhetta ble åpnet i 2011 og har mellom 20 000 og 25 000 besøkende hvert år.