Lesja IL med nytt tilbod til hausten:

Fått støtte til å byrje med bordtennis

Lesja Idrettslag er delt i tre hovudgreiner; fotball, ski og allidrett. Allidretten omfamnar mykje forskjellig, som badminton, trening for dei minste, styrketrening og volleyball. Bordtennisen kjem til å gå under denne.

Håpar det slår an: Styreleiar i Lesja IL Kai Ove Riise tenkjer bordtennisen kjem til å bli populær.   Foto: Simen Rudiløkken/arkiv

Nyheter

Lesja ungdomsråd ga bevilling om søknaden deira om pengestøtte. Dei søkte om 6500 kroner, men fekk 10 000 kroner.