Fylkesmannen setter av midler til digital smittesporing for alle fylkets kommuner

Fylkesmannen setter av 1,2 millioner kroner som dekker kommunenes kostnader til å anskaffe digitale verktøy for smittesporing av koronaviruset Covid-19.

Digitale verktøy skal bidra til å effektivisere og forenkle arbeidet med å spore smitte av koronaviruset.  Foto: Karianne Stordal/Fylkesmannen i Innlandet

Nyheter

Smittesporing har vært ett av fire virkemidler i strategien for å bekjempe viruset i Norge, i tillegg til testing, isolering og karantene. Flere utbrudd av smitte de siste ukene har vist at smittesporing er svært ressurskrevende og fort kan bli komplisert å holde oversikt over.

- Det er avgjørende at smittesporingen er effektiv, og digitale verktøy kan hjelpe kommunene slik at de raskere kan gjennomføre smittesporing, sier fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund.

Fylkesmannen i Innlandet forventer at kommunene anskaffer digitale verktøy for smittesporing. For at kommunene raskt skal kunne ta i bruk slike verktøy settes derfor av 1,2 millioner kroner i skjønnsmidler som skal dekke anskaffelse og drift av verktøyet det første året for alle kommuner i Innlandet.

Fylkesmannen sier kommunene må bygge opp kompetanse for å ta i bruk digitale verktøy, og vil oppfordre til å vurdere samarbeid på tvers av kommunegrensene for å tilegne seg slik kompetanse raskt.

Noen kommuner i Innlandet har allerede tatt i bruk digitale verktøy, og erfaringer fra blant annet Lillehammer og Hamar trekker fram flere fordeler. Slike verktøy gir blant annet tryggere pasientsikkerhet og man får alt samlet i ett system som gir bedre oversikt med lister over hvem som skal følges opp. Man slipper også dobbeltarbeid når man kan skrive rett inn i programmet, og flere arbeidsoppgaver kan løses fra hjemmekontor.