Her legges det ny asfalt fra og med neste uke

Fylkesveg 2660 som går mellom Lesja og Dombås får nytt asfaltdekke i løpet av august, og arbeidet starter neste uke.

Arbeidet med å utbedre fylkesveg 2660 mellom Dombås og Lesja iverksettes neste uke.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Arbeidet på den 5,6 kilometer lange strekningen mellom Dombfoss bru og Brustuen settes i gang onsdag 12. august, og skal etter planen være ferdig den 27. august.