Rypejakta i Dovre startar 15. september:

Kyllingproduksjon på lik linje med i fjor

Hausten 2019 viste takseringa rett før jakt i Dovre at bestanden av vaksen fugl av rimeleg god, men kyllingproduksjonen svært dårleg.
Nyheter

Med den hensikt å sikre ein bra bestand som grunnlag for produksjonen i 2020, valde Dovre fjellstyre å halde att jaktuttaket sist haust. Dette håpar dei jegerane kan hauste gevinsten av allereie denne jaktsesongen.