Ekstraordinært årsmøte i Dovre Arbeiderparti:

Sittende styre blir ikke kastet

Dovre Arbeiderparti avholdt onsdag kveld ekstraordinært årsmøte på bakgrunn av krav fra medlemmer om å kaste nåværende styre.

Over 70 personer møtte opp for å stemme for eller imot kasting av sittende styre i Dovre arbeiderparti.  Foto: Simen Rudiløkken

Nyheter

Valgkomiteen, bestående av Hans Kåre Vorkinnslien, Inger Marie Aalbu, Stein Erik Voldengen og Øyvind Frich, la fram innstilling til nytt styre i forkant av møtet, bestående av to gamle styremedlemmer og syv nye.