Åpner for lisensfelling av jerv ut 2020 til 2021

Fra og med 10. september 2020 til 15. februar 2021 åpner fylkesmannen i Innlandet for lisensfelling av jerv i region 3, tidligere Oppland fylke.

  Foto: Arkiv

Nyheter

Rovviltnemnda vedtok i møte den 19. juni 2020 en lisensfellingskvote på 12 dyr i denne perioden.