Nedgang i sykefraværet i Lesja og Dovre

Legemeldt sykefravær i Innlandet var i andre kvartal i år på 5,7 prosent, noe som er høyere enn på samme tid i fjor.

Lesja og Dovre er blant kommunene i Innlandet som hadde lavest sykefravær i andre kvartal inneværende år.  Foto: Skjermdump NAV Innlandet

Nyheter

Det er også høyere enn snittet på landsbasis, som er på 5,1 prosent. Sammenliknet med samme kvartal i fjor, er økningen på 6,2 prosent, noe som er nest størst i landet.

- Koronaeffekten er avtakende, men sykefravær knyttet til luftveislidelser er fortsatt høyt, sier konstituert direktør i NAV Innlandet, Hans Petter Emilsen.

Lavere i Lesja og Dovre

Situasjonen i Lesja og Dovre følger imidlertid ikke fylkesprognosene. I Dovre var legemeldt sykefravær i andre kvartal i år på 4,1 prosent, mens det i Lesja var på 3,7 prosent. Det er en nedgang fra samme tidspunkt i fjor, på rundt 10 prosent i begge kommuner.

Generelt er det de nordligste kommunene i fylket som har det laveste sykefraværet. Aller minst fravær har Alvdal, med 3,3 prosent. I andre enden av skalaen finner vi mange av kommunene i Gjøvik-regionen og Valdres-regionen. Fylkets høyeste sykefravær har Øystre Slidre med 7,9 prosent.