Kommunane kan vera med å realisere eit slakteri:

Kan bygge for utleige

Selskapet Gudbrandsdal Slakteri AS er etablert, men det er langt fram til ei realisering av eit slakteri.

Orientering: Tommy Rudihagen (t. v.) har vore Regionrådet sin rådgjevar kring etableringa av eit nytt slakteri i dalen. Initiativtakar Terje Jonny Sveen arbeider vidare for å få til ei realisering. Mange leverandørar vil vera med, men prosjektet krev investorar og velvilje frå kommunane.  Foto: Hans Erik Kjosbakken/Fjuken

Nyheter

Kring 300 millionar kroner skal til for å få opp eit bygg med installasjonar og pengar til drift.