Dronning Sonja kjem til Hjerleid på onsdag:

- Slottet ringte og sa det passa for dronninga no fordi ho var på hytta

Onsdag den 9. september kjem Dronning Sonja på besøk til Hjerleid handverkskole på Dovre. Det er Hjerleid som sjølv har invitert ho på besøk, noko ho har vist stor interesse for lenge.

Dronningen til Dovre: Etter fleire forsøk, kjem dronningen endeleg på besøk til Dovre og Hjerleid.  Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

Nyheter

Programmet er laga, men grunna korona-situasjonen er det mogleg ting blir endra etter kvart.