Skolestruktur i Dovre:

Prosessen fortsetter mens vedtaket blir sendt til lovlighetskontroll

Vedtaket om nedleggelse av Dovre skole blir sendt til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen, men prosessen fortsetter i påvente av en avgjørelse.

Betenkt: Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste er skeptisk til prosess og vedtak i saken om skolestruktur, og synes det er bra at Fylkesmannen skal vurdere lovligheten.  Foto: Monica Hjelle

Nyheter

Under kommunestyremøtet i juni i år ble det vedtatt å legge ned Dovre skole og samle elevene på Dombås. Saken splittet kommunestyret, men ble vedtatt med ti mot syv stemmer. Dovrelista har nå anmodet om lovlighetskontroll av vedtaket. Det er særlig det økonomiske aspektet som er bakgrunnen for anmodningen, men de stiller også spørsmålstegn ved saksgangen i oppstarten av prosessen.